Sídlo společnosti

LUMINEX, spol. s r.o.

Petra Rezka 10/1203
140 00 Praha 4
Mapa

Telefon: 261 090 953

Internet: firma.luminex.cz
E-mail: info@luminex.cz

IČ: 41191455, DIČ: CZ41191455
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 4741
Bankovní spojení: 60047329/0800

Zodpovědná osoba: dipl. ek. Miroslav Patočka - jednatel společnosti