Jestliže se během záruční doby vyskytnou závady vzniklé výrobou nebo vadami materiálu, má zákazník právo na reklamaci.
Vyjádření k reklamaci zákazník obdrží do 30 dnů ode dne, kdy firma LUMINEX převezme reklamované zboží a správně vyplněný reklamační list.
Dopravní náklady na vrácení zboží hradí v plné výši zákazník. V případě uznání reklamace mu tyto náklady budou firmou LUMINEX uhrazeny.
Za odborné posouzení reklamací a jejich vyřízení ručí firma LUMINEX.

Vyřízení reklamace se uskuteční následovně:
a)  oprava zboží,
b)  výměna zboží,
c)  dobropis.

Před převzetím dodaného zboží od přepravní služby je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat a v případě poškození zboží zásilku nepřevzít nebo reklamovat u přepravní služby a následně u firmy LUMINEX.
Při přebírání zboží od firmy LUMINEX je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat.
Mechanické poškození nebo vady způsobené neodbornou montáží nebudou brány jako důvody k reklamaci.
Při vrácení reklamovaného zboží požaduje firma LUMINEX následující: reklamované zboží musí být vráceno ve stavu v jakém bylo dodáno, jinak nebude reklamace uznána.
Je-li zboží v takovém stavu, že je třeba objednat zboží nové, odpovídá lhůta na vyřízení reklamace běžným dodacím lhůtám jednotlivých výrobků.
Nedílnou součástí reklamačního řádu je řádně vyplněný reklamační list.

Kontakty pro případné dotazy: 261 090 952, fakturace@luminex.cz

V Praze dne 25. 07. 2007