Reklamační řád

 1. Jestliže se během záruční doby vyskytnou závady vzniklé výrobou nebo vadami materiálu, má zákazník právo na reklamaci.
 2. Vyjádření k reklamaci zákazník obdrží do 30 dnů ode dne, kdy firma LUMINEX převezme reklamované zboží a správně vyplněný reklamační list.
 3. Dopravní náklady na vrácení zboží hradí v plné výši zákazník. V případě uznání reklamace mu tyto náklady budou firmou LUMINEX uhrazeny.
 4. Za odborné posouzení reklamací a jejich vyřízení ručí firma LUMINEX.
 5. Vyřízení reklamace se uskuteční následovně:
  1. oprava zboží
  2. výměna zboží
  3. dobropis
 6. Před převzetím dodaného zboží od přepravní služby je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat a v případě poškození zboží zásilku nepřevzít nebo reklamovat u přepravní služby a následně u firmy LUMINEX.
 7. Při přebírání zboží od firmy LUMINEX je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat.
 8. Mechanické poškození nebo vady způsobené neodbornou montáží nebudou brány jako důvody k reklamaci.
 9. Při vrácení reklamovaného zboží požaduje firma LUMINEX následující: reklamované zboží musí být vráceno ve stavu v jakém bylo dodáno, jinak nebude reklamace uznána.
 10. Je-li zboží v takovém stavu, že je třeba objednat zboží nové, odpovídá lhůta na vyřízení reklamace běžným dodacím lhůtám jednotlivých výrobků.
 11. Nedílnou součástí reklamačního řádu je řádně vyplněný reklamační list.

V Praze dne 25. 07. 2007

 
Copyright © 2008-2020 LUMINEX s.r.o.          Designed by WebDesign PRO