Recyklační poplatky

K vybranému zboží se fakturuje poplatek za recyklaci, který je zahrnut v ceně. Tyto poplatky jsme povinni účtovat na základě novely Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Ekologická likvidace zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému EKOLAMP.


Výše příspěvku na recyklaci:

Světelné zdroje - 2,50 Kč/ks (+ 21% DPH)
     podskupina 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.- pouze zdroje s LED diodami - viz. Katalog výrobků
Svítidla - 8,40 Kč/ks (+ 21% DPH)
     podskupina 5.1., 5.6. - vyjma zdrojů s LED diodami - viz. Katalog výrobků


Výrobky skupiny 5 - Osvětlovací zařízení

5.1 Svítidla pro zářiky s výjimkou svítidel z domácností
5.2 Lineární zářivky
5.3 Kompaktní zářivky
5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek
5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení s výjimkou přímo žhavených žárovek

Povinnosti se nevztahují na výrobky, jsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se nevztahuje 8.díl zákona (např. automobil).

 
Copyright © 2008-2020 LUMINEX s.r.o.          Designed by WebDesign PRO