Prohlášení o ochraně osobních dat

Vážení zákazníci,
veškerá data, která od vás získáváme při registraci do databáze, jsou chráněna před potenciálním zneužitím. Tyto informace slouží pouze ke zkvalitnění našich služeb a používáme je k účelům jako je doručení zboží, potvrzení přijetí objednávek, expedice zboží, fakturace apod.

Jako zákazník musíte při Vaší registraci uvést následující údaje.

Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
  • Vaše jméno a příjmení
  • Kontaktní adresa: ulice, město a PSČ
  • Telefonické a e-mailové spojení
Jste-li právnická osoba jedná se o následující údaje:
  • Jméno firmy
  • Vaše jméno a příjmení
  • Kontaktní adresa: ulice, město a PSČ
  • Telefonické a e-mailové spojení
  • IČO a DIČ

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytovány žádným subjektům. LUMINEX spol. s r.o. prohlašuje, že neprodává, nepronajímá a ani jinak neposkytuje osobní data svých klientů žádné třetí straně.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
Nakupováním v internetovém obchodě LUMINEX souhlasíte se shromažďováním informací o Vaší osobě a Vašich nákupech.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět
 
Copyright © 2008-2018 LUMINEX s.r.o.          Designed by WebDesign PRO